De regio versneld online grensoverschrijdend en internationaal verbinden

Man met gsm in de hand plus iconen

De digitale transformatie heeft een immense impact op het dagelijks leven en werken van bedrijven en sectoren, maar ook van overheden en burgers. Dit is een globale tendens, waarbij digitale technologieën in steeds meer sectoren worden ingezet, niet in het minst in de logistiek, de industriële procesvoering en de kennisontwikkeling, niet toevallig drie sectoren die sterk ontwikkeld zijn in Zuid-West-Vlaanderen.

Op Europees niveau zakt ons land steeds verder weg op vlak van digitalisering, omdat andere landen hun processen, producten en systemen meer en sneller digitaliseren dan wij. De uitrol van de nieuwe (digitale) technologieën is dan ook een must als we een antwoord willen bieden aan de maatschappelijke en economische uitdagingen van vandaag en morgen. Daarvoor zijn een goede digitale infrastructuur van wereldklasse, opleidingen voor alle lagen van de bevolking, KMO’s die open staan voor deze technologische uitdagingen en een sterke samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen, inwoners en de overheid cruciaal. De ambitie van de regio is om sectoren te stimuleren en te ondersteunen bij deze digitale transitie.