De regio versneld offline grensoverschrijdend en internationaal verbinden

beeld kanaal aan Transfo met boot en brug

De regio van Kortrijk heeft als onderdeel van het netwerk Kortrijk-Rijsel-Roubaix-Tourcoing- Moeskroen al een grensoverschrijdende en internationale dimensie. De ruimtelijke ontwikkelingen in deze regio worden vaak bekeken in functie van het bovenlokaal netwerk.

Het versterken van de (inter)nationale verbindingen is cruciaal voor de socio-economische positie van de regio. Zo moet er ingezet worden op snellere (inter)nationale treinverbindingen voor goederen en personenvervoer met goed uitgeruste knooppunten het openbare vervoer (station Kortrijk als internationale poort).

Daarnaast is ook het optimaliseren van het nationale wegennetwerk (K-R8) belangrijk. De shift naar duurzaam transport wordt in de toekomst steeds belangrijker. Dat kan in de regio via een goed uitgeruste waterweg, in het bijzonder betreffende de kanalen Bossuit-Kortrijk en Roeselare-Leie.

Deze grootschalige projecten, die noodzakelijk zijn om onze grensoverschrijdende poortfunctie van de regio te verduurzamen, moeten met een hoge kwaliteitsambitie aangepakt worden i.f.v. de beoogde stads- en streekontwikkeling.